21-25.10.2019 Szkolenie pt.: “Internationalizing the engineering curricula” organizowane przez EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris) i ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie), Paryż, Francja.

2018/2019 Udział w Programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, organizowany przez Izbę Architektów Reczypospolitej Polskiej

23.02-12.05.2018 Udział w programie ARCHI-PRZYGODY realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.


6.10-3.11.2017 Udział w zbiorowej wystawie "EKOHABITATY - DOŚWIADCZENIA" Galeria Architektów Forma pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.


10.04-10.07.2017 Udział w programie ARCHI-PRZYGODY realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.


2016-2017 Otrzymanie grantu na projekt badawczy w ZUT. Numer zadania badawczego ZUT: 517-02-010-6721/17 

Tytuł projektu: „Analiza Cyklu Życia budownictwa jednorodzinnego – Euroregion Pomerania”.


30.05–27.06 2016 Udział w zbiorowej wystawie „ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA, WŁOCHY - NIEMCY – HOLANDIA”  w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego


18.11.2015   Uchwała Rady Wydziału dot. otwarcia przewodu doktorskiego. 

Temat pracy doktorskiej: „Zastosowanie Analizy Cyklu Życia (LCA) w architekturze domów jednorodzinnych”.

Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Leszek Świątek


2015 Otrzymanie stypendium z funduszu własnego Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


2015 Wyróżnienie za wygłoszony referat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Wrocław.


2014 Udział w zbiorowej wystawie pt. „DEKADA”, 28.03 – 25.04 2014, MOK w Policach, Galeria OBOK


2014 Udział w konkursie ideowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim.


2013 Opracowanie raportu w języku angielskim z certyfikacji BREEAM dla BRE – Building Research Establishment, budynku magazynowego DC2 - Prologis Park Wrocław V w 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 13 o powierzchni zabudowy ok. 17 600,00m2 (nr projektu: 327114)


2012 Współautor wstępnego studium rozwojowego dla City Bible Church w Portland, Oregon, USA

„CBC Preliminary Development Feasibility Study”.

Autorzy opracowania: 

Prof. Ric Stephens (University of Oregon, Marylhurst University), 

PhD. m. eng. George Hunt (Institutional Sustainability, Texas), 

mgr inż. arch. Piotr Gradziński