Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. arch. Piotr Gradziński
Jestem, absolwentem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Budownictwa i Architektury, na którym ukończyłem kierunek: Architektura i Urbanistyka w 2009 roku oraz Podyplomowe Studia Architektury i Projektowania Wnętrz w 2011 roku. 
Od 2012 roku zostałem zatrudniony jako asystent na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Budownictwa i Architektury w Zakładzie Projektowania Architektonicznego, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego od 2015 roku Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
W 2013 roku utworzyłem i objąłem opieką Studenckie Koło Naukowe Eko-Architektura. Jestem inicjatorem wyjazdów naukowo-badawczych wraz ze studentami oraz warsztatów tematycznych.
W latach 2016-2020 badania dot. idei ekologicznych rozwijałem na studiach doktoranckich w dyscyplinie filozofia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego
Od 2017 roku jestem członkiem 'Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej' Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Gdańsku.
Od 2019 roku jestem członkiem The Centre for Philosophical Studies of History przy Uniwersytecie Oulu.
W 2020 roku zostałem powołany na funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą.
W 2021 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie Analizy Cyklu Życia (LCA) w projektowaniu architektury domów jednorodzinnych", której promotorem był dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT, a promotorem pomocniczy: dr inż. arch. Leszek Świątek.
Od listopada 2023 Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Architektury.
Brałem i biorę czynny udział w szkoleniach zawodowych, wystawach, konkursach, wyjazdach dydaktycznych i konferencjach w kraju i zagranicą, a zdobyte doświadczenia staram się wykorzystywać w pracy zawodowej.
Moje zainteresowania naukowe poświęcone są architekturze na zasadach zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem i wykorzystaniem szeroko pojętej Analizy i Oceny Cyklu Życia (LCA – Life Cycle Assessment) oraz Modelowania Informacji o Budynku (BIM – Building Information Modeling) w regeneratywnym procesie projektowym architektury.

for English version