07.11.2023 Uppsala, Szwecja, The BUP Symposium 2023.

17-19.11.2022 Konya, Turcja, International Konya Art and Architecture Symposium (IKAAS 2022).

17-21.06.2019 Praga, Czechy, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture – Urban Planning Symposium – WMCAUS, w sesji: CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING. 

Tytuł referatu i publikacji: “The impact of the Architecture on the Climate Change in Anthropocene”.18-22.06.2018 Praga, Czechy, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture – Urban Planning Symposium – WMCAUS, w sesji: Sustainability in the built environment. 

Tytuł referatu i publikacji: “Resilience as a sustainable design process in world climate change”.28.06-01.07.2018 Kaziemirz Dolny, Polska, XII Warsztaty Filozofii Przyrody organizowanej przez Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Tytuł przyjętego referatu: “Filozofia ekologiczna a sumienie kształtujące architekturę” (nieobecny z przyczyn zdrowotnych)22-25.06.2017 Pasierbiec (koło Limanowej), Polska, XI Warsztaty Filozofii Przyrody organizowanej przez Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Tytuł referatu: “Architektura w Ekosystemie”12-16.06.2017 Praga, Czechy, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture- Urban Planning Symposium – WMCAUS, w sesji: Architectural Design and Methods.

Tytuł referatu i publikacji: “Application the Life Cycle Analysis (LCA) And the Building Information Modeling (BIM) Software in the Climate Change-Oriented Design Process of the Building Architecture”23-24.05.2017 Szczecin, Polska, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach.

Tytuł referatu: “Architektura w rzeczy”02-05.11.2016 Wiedeń, Hofburg, Austria, The International Scientific Conferences on Earth & Geo Sciences - SGEM VIENNA GREEN SESSIONS 2016 , Section Green Design and Sustainable Architecture.

Tytuł publikacji: “Application the building information modeling (BIM) software in the climate change-oriented urban design”30.05-05.06.2016 Dania, Szwecja, Norwegia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Habitat XXI wieku - Integracja Kultur i Ekorozwój - organizowana pod auspicjami: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, WBAiIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego, WBIA ZUT w Szczecinie. 

Tytuł referatu: „Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej”.18.04.2016  Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. 

Tytuł referatu: „Off the grid - architecture - radical future”

Poster: “Pro-ecological analysis in architectural design”. 06.04.2016  Rumia, Stacja Kultura w Rumii, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedmiot, Architektura, Miasto. Nauczanie w sztukach projektowych. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Tytuł referatu: „Zmienność Architektury - Volatility of the Architecture”26-27.02.2016  Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "ASK.THE.CONFERENCE ON EDUCATION FOR RESEARCH, RESEARCH FOR CREATIVITY". 

Tytuł referatu: “Analyses of Public Utility Building Designs Aimed at their Energy Efficiency Improvement“23.11.2015  Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 

Tytuł referatu: „Architektura natury”

Poster: „Analiza architektury domów jednorodzinnych na przykładzie Pomorza Zachodniego”. 03-07.09.2015 Dessau, Fryburg, Köln, Düsseldorf, Amsterdam, Hamburg, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Natura-Technologia-Kultura – zrównoważone środowisko życia", organizowana pod auspicjami: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, WBAiIŚ Uniw. Zielonogórskiego, WBIA ZUT w Szczecinie.

Tytuł referatu: „Światło w architekturze – nowe spojrzenie”09.07.2015 Berlin, udział w seminarium organizowanym przez Charité - Universitätsmedizin Berlin, Institut für Medizinische Immunologie, AG Chronobiologie, pt. ‘project seminar’, wizyta związana z artykułem „VITAM MODULARI. Inside the building”.22-26.06.2015 Porto Heli, Grecja, The International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape, Socio-economic Dimensions.

Tytuł referatu: “Materiality in the design process – building integration with the environment”17.06.2015 Szczecin, Seminarium Naukowe, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Tytuł referatu: Wpływ analizy cyklu życiowego na architekturę domów jednorodzinnych.12.06.2015 Lublin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015

Tytuł referatu: „Materiał (substancja i energia) w procesie projektowym”,

Poster: „VITAM MODULARI. Wewnątrz budynku”.15.05.2015 Poznań, VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2015, pod hasłem: Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych.

Tytuł referatu: „Architektura-ekologiczny transport materiału” 23-24.04.2015  Gliwice, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: "Badania Interdyscyplinarne w Architekturze". 

Tytuł referatu: „Cykl życia materiału w kształtowaniu architektury” 4-6.12.2014 Szklarska Poręba, III/VI Międzynarodowa Konferencja, pt. "ARCHITEKTURA BEZ GRANIC – ARCHITEKTURA PRZYSZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚĆ ARCHITEKTURY".

Tytuł referatu: "Cykl życia architektury – analogie architektury z organizmami żywymi"28-29.11.2014 Białystok, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Studencko-Doktorancka, pt. "Człowiek a przestrzeń. Świat i jego kreacje".

Tytuł referatu: "Przestrzeń cyfrowa – arealny nowy świat". 22-25.10.2014 Wrocław, XXIV Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne, pt. "Habitaty 2014: Reaktywacja Małych Społeczności Lokalnych".

Tytuł referatu: "Architektura zmienna w cyklu życia". 03-04.06.2014  Bydgoszcz, II Sympozjum, pt. "Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce".

Tytuł referatu: "Integracja budynku ze środowiskiem". 7.11.2008 Szczecin, WESTIVAL.

Tytuł referatu: "Modernistyczna i najnowsza architektura Europy".