1. “The impact of the Architecture on the Climate Change in Anthropocene”
  5 th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS, 17-21.06.2019, Prague, Czech Republic, IOP: Materials Science and Engineering,

 2. “The resilience as a sustainable design process in the world climate change” 
  4 th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS, 18-22.07.2018, Prague, Czech Republic, IOP: Materials Science and Engineering, Vol.471, ISSN:1757-899X
  Open access: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092054

 3. “Application of the Life Cycle Analysis and the Building Information Modelling Software in the Architectural Climate Change‐Oriented Design Process”
  2nd World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS, 12-16.06.2018, Prague, Czech Republic, IOP: Materials Science and Engineering,
  Open access: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/4/042081

 4. “Śmieci – Przyszłość architektury”, W: Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce. Tom 4, red. nacz. Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich.
  Open access: http://dlibra.utp.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1009

 5. “Application the building information modeling (BIM) software in the climate change-oriented urban design”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-79-7 / ISSN 1314-2704, Book 6 Vol. 3, s.499-506, DOI: 10.5593/SGEM2016/HB63/S10.064, Section Green Design and Sustainable Architecture.
  Open access: DOI: 10.5593/SGEM2016/HB63/S10.064

 6. „Architektura zmienna w cyklu życia”, s.446-472, W: Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, red. Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, ISBN: 978-83-7493-959-1, Wrocław 2016.

 7. "Architektura natury", s.40-49, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura i Urbanistyka Część II, ISBN 978-83-65362-15-5, red. nauk. Prof. nadzw. dr. hab. Jacek Leny, dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, Młodzi Naukowcy, (Całosć) ISBN 978-83-942083-6-3, Poznań 2016.

 8. „Architektura ekologiczna na terenach poprzemysłowych, nadwodnych", s.49-57, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura i Urbanistyka Częsć II, ISBN 978-83-65362-15-5, red. nauk. Prof. nadzw. dr. hab. Jacek Leny, dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, Młodzi Naukowcy, Poznań 2016.

 9. „Materia w procesie projektowym architektury”, s.57-65. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura, TOM I, ISBN 978-83-942083-1-8, Poznań 2015.

 10. „Światło w architekturze – nowe spojrzenie” s.65-76, W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura, TOM I, ISBN 978-83-942083-1-8, Poznań 2015.

 11. „Przestrzeń cyfrowa – arealny nowy świat”, s.25-36, W: Architecturae et Artibus, vol.7,no.1(23), ISSN 2080-9638, Białystok 2015.        
  Open access: http://www.wa.pb.edu.pl/Numer--23--1-2015.html

 12. „Cykl życia materiału w kształtowaniu architektury”, s.54-70. W: TOM I - Badania interdyscyplinarne w architekturze, ISBN 978-83-936574-4-5, Gliwice 2015.
  Open access: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=28948

 13. „Architektura - ekologiczny transport materiału”, s.5655-5660, LOGISTYKA 3/2015, ISSN 1231-5478, Poznań 2015.                                                      
  Open access: https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/334-artykuly-na-plycie-cd-2/8218-gradzinski-architektura-ekologiczny-transport-materialu

 14. "Wyjazdy ze studentami", s.39, FORUM UCZELNIANE, nr3/4, ISSN 2080-1904, Szczecin 2015.                                                                           
  Open access: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/forum/download/40

 15. "Wyjazd dydaktyczny do Szent István University", s.38, FORUM UCZELNIANE, nr3/4, ISSN 2080-1904, Szczecin 2015.                                      
  Open access: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/forum/download/40

 16. "Od kursu intensywnego Erasmusa do indywidualnego wyjazdu dydaktycznego", p.16-17, FORUM UCZELNIANE, nr1 2015, ISSN 2080-1904, Szczecin 2015.
  Open access: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/forum/download/37

 17. „Cykl życia architektury – analogie architektury z organizmami żywymi„ s.167-183. W: Architektura przyszłości, red. E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyńska, Monografia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-65071-02-6, Wrocław 2014.

 18. „Integracja budynku ze środowiskiem” s.117-127. W: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. Tom 2, red. nacz. Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich, ISBN 978-83-64-235-54-2, Bydgoszcz 2014.
  Open access: dlibra.utp.edu.pl/dlibra/doccontent